Sofia Movens Home Office bright aqua beige pink

Metafizika i uređenje prostora

Metafizika prostora predstavlja osvrt na važnost uređenja prostora u kojem boravimo, bilo da je reč o prostoru u kojem živimo, radimo, ili provodimo svoje slobodno vreme. Kako je jedan od osnovnih postulata Sofia Movens filozofije (a i kvantne fizike) to da je sve energija, odnosno da su sve fizičke stvari u svojoj osnovi i metafizičke, važno je da i jednom i drugom aspektu pristupimo sa jednakom pažnjom. Negujući sopstvenu dušu dolazimo i do potrebe da sa negom pristupimo i svetu koji nas okružuje. U novom ciklusu Sofia Movens radionica učimo kako urediti prostor u skladu sa metafizičkim principima, ali i zašto je to važno.

„Sofia Movens je sjajna stvar! Kreativno, iskreno, blisko, inspirativno druženje u krugu poverenja, kroz koje osoba stiče uvid u svoj „ego-sistem“ i ukazuje joj se šansa da napravi red u istom.“

Monika

„U februaru ove godine sam rekla jedno veliko NE! Ipak, kao što Alber Kami piše da je pobunjeni čovek onaj koji kaže NE, ali koji ne odbija nego kaže DA, rekla sam DA novoj sebi, srećnijoj, zadovoljnoj, ispunjenijoj ali i mirnijoj. Znala sam da Sonja može da bude ta koja će me podržati i, zaista, tih devet nedelja je jako brzo prošlo i ja se osećam bolje. Preporučila bih radionice svima onima koji se ne boje da se bave sobom i koji osećaju iznutra da im je potrebna promena ali nekako ne znaju odakle da počnu. Neka Sofia movens radionice bude prvi korak.“

Nina