Emigracija

U skladu sa tendencijama savremenog sveta i na ovom blogu se dogodila migracija. Autorka, Sonja Antonić, preselila se sa ovog bloga na sajt https://sonjaantonic.com i u narednog periodu će tamo objavljivati svoje aktivnosti.


Naravno, sadržaj ovog bloga će i dalje biti dostupan u manje-više neizmenjenoj formi još neko, neodređeno, vreme.