Sofia Movens Home Office bright aqua beige pink

Metafizika i uređenje prostora

Metafizika prostora predstavlja osvrt na važnost uređenja prostora u kojem boravimo, bilo da je reč o prostoru u kojem živimo, radimo, ili provodimo svoje slobodno vreme. Kako je jedan od osnovnih postulata Sofia Movens filozofije (a i kvantne fizike) to da je sve energija, odnosno da su sve fizičke stvari u svojoj osnovi i metafizičke, važno je da i jednom i drugom aspektu pristupimo sa jednakom pažnjom. Negujući sopstvenu dušu dolazimo i do potrebe da sa negom pristupimo i svetu koji nas okružuje. U novom ciklusu Sofia Movens radionica učimo kako urediti prostor u skladu sa metafizičkim principima, ali i zašto je to važno.

„Kada bih opisivala šta sve čovek moze da oseti, shvati, nauči i proživi deleći mentalni prostor sa Sonjom upotrebila bih sigurno reči kao što su: smirujuća snaga i pre svega istinska sposobnost da se prenese drugima celokupno svoje iskustvo, a ono je potkovano i prožeto ogromnim znanjem iz raznih i mnogobrojnih oblasti koje su sve sjedinjene u tako pomažuću ( da ne kažem isceljujuću, možda zazvuči nekako drugačije nego sto želim reći) individuu.“

Aleksandra

„Sofia Movens je sjajna stvar! Kreativno, iskreno, blisko, inspirativno druženje u krugu poverenja, kroz koje osoba stiče uvid u svoj „ego-sistem“ i ukazuje joj se šansa da napravi red u istom.“

Monika