Drugi o nama

Komentari polaznika radionica:

"U februaru ove godine sam rekla jedno veliko NE! Ipak, kao što Alber Kami piše da je pobunjeni čovek onaj koji kaže NE, ali koji ne odbija nego kaže DA, rekla sam DA novoj sebi, srećnijoj, zadovoljnoj, ispunjenijoj ali i mirnijoj. Znala sam da Sonja može da bude ta koja će me podržati i, zaista, … Nastavite čitati Nina

Nina

"Sofia Movens je sjajna stvar! Kreativno, iskreno, blisko, inspirativno druženje u krugu poverenja, kroz koje osoba stiče uvid u svoj "ego-sistem" i ukazuje joj se šansa da napravi red u istom."

Monika

"Kada bih opisivala šta sve čovek moze da oseti, shvati, nauči i proživi deleći mentalni prostor sa Sonjom upotrebila bih sigurno reči kao što su: smirujuća snaga i pre svega istinska sposobnost da se prenese drugima celokupno svoje iskustvo, a ono je potkovano i prožeto ogromnim znanjem iz raznih i mnogobrojnih oblasti koje su sve … Nastavite čitati Aleksandra

Aleksandra