Prevazilaženje i Pronalaženje… Sebe.

Filozofski studij koji sam završila pripada jednoj tradicionalnijoj struji, u kojoj se velika pažnja posvećuje sticanju velike količine znanja od prvih filozofija starih Grka pa sve do savremenih filozofa i savremenih filozofskih disciplina. Sa jedne strane, to može biti veoma naporno jer morate savladati velike količine informacija, a filozofija se  ne može izučavati drugačije no … Nastavite čitati Prevazilaženje i Pronalaženje… Sebe.

Advertisements